Thông báo

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI NGHỀ XÂY DỰNG

Đồ Án Xây Dựng - Tài Liệu Xây Dựng - Kết Cấu nhà cao tầng - nhà phố biệt thự 100% chất lượng 

Trang bị cho bạn lượng kiến thức tốt nhất cho học tập và công việc

Cho dù bạn là ai và ở bất cứ đâu, chúng tôi rất hân hạnh chào đón bạn.

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG XUÂT SẮC THIẾT KẾ SÀN DỰ ỨNG LỰC KẾT HỢP SÀN BUBBLE DECK - THI CÔNG CHI TIẾT SÀN DỰ ỨNG LỰC

mã tài liệu 3.LT3
mô tả Tổng số bản vẽ: 20 kiến trúc (4) – kết cấu (13) – thi công (3), Thuyết minh (313 trang), chuyên đề (151 trang), phụ lục chuyên đề (102 trang) – Bài làm được đánh giá xuất sắc
giá 620,000 VNĐ
download đồ án

Điểm nổi bật

1. KẾT HỢP TRÊN CÙNG 1 HỆ SÀN 2 LOẠI SÀN: BUBBLE DECK VÀ DỰ ỨNG LỰC

2. TÍNH SÀN DỰ ỨNG LỰC

3. LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG CHI TIẾT SÀN DỰ ỨNG LỰC

4. PHỤ LỤC RẤT HAY VÀ CHI TIẾT ĐƯỢC TÁC GIẢ HƯỚNG DẪN ĐỂ TÍNHH TOÁN CHO CÁC LOẠI SÀN KHÔNG DẦM

DỰA TRÊN THỬ NGHIỆM NHIỀU MÔ HÌNH SÀN BẰNG PHẦN MỀM

5. TÍNH TẢI TRỌNG THÀNH PHẦN ĐỘNG CỦA TẢI TRỌNG GIÓ

 

I. File gửi bạn

1. Thuyết minh hoàn thiện (word)

2. Thuyết minh chuyên đề hoàn thiện (word)

3. Phụ lục thuyết minh chuyên đề hoàn thiện (word)

4. Bản vẽ hoàn thiện (autocad)

 

II. Tổng quan công trình

. Công trình: 1 hầm + 12 tầng trên + 1 mái

Kiến trúc rất đẹp và chuẩn rất phù hợp để lựa chọn làm đề tài tốt nghiệp: Vuông vắn - Đối xứng

. Chiểu cao công trình tính từ cốt 0.000: 43.3m

. Công trình sử dụng hệ kết cấu BTCT: sàn - dầm biên - cột - hệ lõi cứng

. Kiến trúc - Kết cấu (chính) – chuyên đề sàn bubble deck và sàn dự ứng lực -  thi công

 

III. Nội dung thiết kế

PHẦN 1 - KẾT CẤU

1. Tính cầu thang bộ

2. Tính bể nước mái

3. Tính sàn: sàn dự ứng lực

4. Tính khung qua cột

5. Tính móng: 2 phương án

+ Thiết kế móng cọc khoan nhồi

+ Thiết kế móng cọc bê tông ly tâm ứng suất trước

6. Kiểm tra ổn định tổng thể công trình:

+ Kiểm tra chuyển vị đỉnh

+ Kiểm tra ổn định chống lật

+ Kiểm tra gia tốc đỉnh

+ Kiểm tra trượt

PHẦN 2 - THI CÔNG

THI CÔNG LẬP QUI TRÌNH KÉO CĂNG CÁP TRONG SÀN BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC

+ Công tác lắp đặt cốp pha và cột chống

+ Công tác lắp đặt cốt thép lớp dưới (cốt thép thường)

+ Công tác lắp cáp dự ứng lực

+ Công tác lắp đặt cốt thép lớp trên

+ Định hình dạng đường cong của đường cáp

+ Công tác đổ bê tông sàn

+ Công tác kéo căng cốt thép ứng lực trước

+ Công tác bơm vữa

+ Công tác tháo dỡ cốp pha

+ Thiết bị vận chuyển cẩu lắp

+ Vật tư trong công tác cốp pha

+ Vật tư trong công tác cốt thép

+ Vật tư trong công tác ứng lực trước

+ Quy trình kiểm tra công tác lắp đặt đường cáp

+ Quy trình kiểm tra công tác kéo căng

+ Quy trình kiểm tra công tác trộn vữa và bơm vữa

+ Phương pháp xử lý sự cố

PHẦN 3 – CHUYÊN ĐỀ

SÀN BUBBLE DECK KẾT HỢP VỚI SÀN DỰ ỨNG LỰC

+ Đặt vấn đề

+ Phương pháp giải quyết vấn đề

+ Phân tích về sàn bubbledeck kết hợp dự ứng lực

            Tại sao khi thêm cáp vào sàn BubbleDeck thì lại vượt được nhịp lớn.

            Tại sao sàn BubbleDeck kết hợp dự ứng lực lại chịu tải trọng ngang tốt hơn sàn BubbleDeck thông thường

+ Nội dung giải quyết vấn đề

+ So sánh độ võng với sàn bubbledeck và sàn dự ứng lực

+ So sánh sàn bubbledeck và sàn dự ứng lực với sàn bubble deck và sàn dự ứng lực về một số điểm

            Về độ võng ứng với các nhịp khác nhau

            Về trọng lượng sàn và khả năng tiết kiệm

            Về trọng lượng cáp trong sàn so với sàn dự ứng lực

+ Kết luận – Hướng giải quyết – Hạn chế - Đề xuất – Hướng phát triển

 

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN TÍNH SÀN

PHỤ LỤC 1: SÀN BUBBLE DECK

+ Giới thiệu ưu nhược điểm

+ Một số công trình sử dụng công nghệ sàn bubble deck tại việt nam

+ Sử dụng sàn bubble deck trong việc cải tạo nâng tầng

PHỤ LỤC 2: TỔNG QUAN VỀ BTCT ỨNG LỰC TRƯỚC

+ Lịch sử hình thành và phát triển bê tông ứng lực trước trên thế giới

+ Ưu khuyết điểm

+ Phạm vi áp dụng

+ Một số công trình sử dụng công nghệ dự ứng lực

PHỤ LỤC 3:  CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN SÀN BUBBLE DECK

+ Phân tích kết cấu - Phần 7 – tiêu chuẩn AS 3600

+ Các đặc tính của phân đoạn tấm sàn Bubbledeck

+ Đặc tính của phân đoạn tấm sàn không nứt vỡ

+ Đặc tính của phần sàn bị nứt

+ Phân tích kết cấu

+ Thiết kế các tấm sàn Bubbledeck

            Độ bền chịu uốn

            Độ bền cắt

            Các tính toán về chọc thủng do chịu cắt

            Thiết lập hệ số khuyếch đại chịu cắt cho các lực không cân bằng

            Sự phá hoại do cắt của cột

            Mở rộng diện tích sàn đặc xung quanh cột

            Phạm vi chịu cắt của thép gia cường trên đầu cột

            Gia cố khả năng chịu cắt cho cột

            Neo trong sàn BubbleDeck

            Kiểm tra chiều rộng của vết nứt mối nối

+ Liên hệ giữa bóng và cốt thép

+ Ảnh hưởng của khoảng trống của bóng đối với độ cứng

+ Độ bền của BubbleDeck

+ Tham chiếu tài liệu

PHỤ LỤC 4:  CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN DỰ ỨNG LỰC

+ Thiết kế cấu kiện chịu uốn bê tông ứng lực trước

+ Tiêu chuẩn thiết kế

+ Vật liệu

Bêtông

Cường độ bê tông

Ứng suất cho phép của bê tông

Cốt thép ứng lực trước

Yêu cầu về cường độ và đặc tính của các loại thép cường độ cao

Sợi thép cường độ cao

Cáp cường độ cao

Thép thanh cường độ cao

Ứng suất cho phép trong thép

+ Vật liệu khác: Ống gen – Vữa phụt

+ Tính tổn hao ứng suất trong thép ứng lực trước

Tổn hao ứng suất do co ngắn đàn hồi của bê tông

Tổn hao do chùng ứng suất

Tổn hao do từ biến của bê tông

Tổn hao ứng suất do co ngót bê tông

Tổn hao ứng suất do ma sát

Tổn hao ứng suất do sự dịch chuyển neo

+ Một số nhận xét trong Tính tổn hao ứng suất

+ Tính toán ứng suất bê tông tại giai đoạn sử dụng

Tại thời điểm kết thúc truyền ƯLT

Trong giai đoạn sử dụng

+ Momen giới hạn

Trường hợp dầm sử dụng thép ƯLT dính kết

Trường hợp dầm sử dụng thép ƯLT không dính kết

Khi tỷ lệ nhịp chia cho chiều cao cấu kiện không lớn hơn 35

Khi tỷ lệ nhịp chia cho chiều cao cấu kiện lớn hơn 35

+ Khả năng chống cắt của bản

Trạng thái phá hoại của sàn hai phương do lực cắt

Kiểm tra và thiết kế khả năng chịu cắt của bản sàn

Khả năng chịu nén cục bộ của bê tông tại vùng neo

PHỤ LỤC 5:  MÔ HÌNH VÀ QUAN NIỆM TÍNH SÀN

+ CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ KẾT BUBBLEDECK

Dựng mô hình

Modeling Version 1

Phiên bản mô hình thứ 2

Các Phiên bản Modeling thứ 3

Việc phân tích các kết quả thu được

+ CÁC MÔ HÌNH VÀ QUAN NIỆM PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG ƯLT

+ MÔ HÌNH TẢI TRỌNG TƯƠNG ĐƯƠNG (THE EQUIVALENT LOAD FBD)

Sử dụng mô hình tải trọng tương đương

Các phản lực và moment thứ cấp (Secondary Reactions and Moments)

MÔ HÌNH KẾT HỢP (THE COMBINED FREEBODY DIAGRAM)

Sử dụng mô hình kết hợp để tính toán ứng suất uốn của bê tông           

Sử dụng mô hình kết hợp để tính cường độ danh nghĩa 

CÁC QUAN NIỆM TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN BÊ TÔNG ƯLT

Quan niệm thứ nhất

Quan niệm thứ hai

Quan niệm thứ ba

+ PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN QUAN NIỆM TÍNH TOÁN

PHỤ LỤC 6:  LẬP MÔ HÌNH PHẦN MỀM VẼ BIỂU ĐỒ

+ TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN SÀN

Tĩnh tải

Hoạt tải

+ CÁC TRƯỜNG HỢP MÔ HÌNH

Nhịp 10m x 10m

Sàn BubbleDeck kết hợp dự ứng lực dày 280mm (BDPT-280).

Sàn BubbleDeck dày 280mm (BD-280).

Sàn dự ứng lực dày 250mm (PT-250).

Nhịp 12m x 12m

Sàn BubbleDeck kết hợp dự ứng lực dày 340mm (BDPT-340).

Sàn BubbleDeck 340mm (BD-340).

 Sàn dự ứng lực dày 300mm (PT-300).

Nhịp 14m x 14m

Sàn BubbleDeck kết hợp dự ứng lực dày 390mm (BDPT-390).

Sàn BubbleDeck dày 390mm (BD-390).

Sàn dự ứng lực dày 340mm (PT-340).

Nhịp 16m x 16m

Sàn BubbleDeck kết hợp dự ứng lực dày 450mm (BDPT-450).

Sàn BubbleDeck dày 390mm (BD-390).

Sàn dự ứng lực dày 380mm (PT-380).   

 

IV. Điểm hay

1. Kiến trúc rất đẹp và chuẩnphù hợp để lựa chọn làm đề tài tốt nghiệp

2. Các phần tính toán được thể hiện rõ ràng dễ hiểu bám sát theo TCVN và cụ thể chi tiết theo ACI318, các thông tư xây dựng và nghị định xây dựng hiện hành - Thuyết minh và bản vẽ hoàn toàn tuân theo 1 bộ hồ sơ thiết kế công trình thực tế.

3. Chuyên đề tính: sàn dự ứng lực – sàn bubble deck kết hợp dự ứng lực

4. Phần tải trọng gió được tác giả trình bày rất rõ ràng bằng các đường dẫn từ TCVN và các tính toán cụ thể.

6. Bài làm tính toán chuyên đề kết cấu nhưng cách trình bày thuyết minh và bản vẽ rất đơn giản, nhẹ nhàng.

Tác giả biến những kiến thức phức tạp về cách trình bày đơn giản dễ hiểu. Ngoài ra những phần khó hình dung được tác giả trình bày rõ ràng bằng những hình ảnh minh họa rất dễ hiểu.

 

 

 

Close