Thông báo

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI NGHỀ XÂY DỰNG

Đồ Án Xây Dựng - Tài Liệu Xây Dựng - Kết Cấu nhà cao tầng - nhà phố biệt thự 100% chất lượng 

Trang bị cho bạn lượng kiến thức tốt nhất cho học tập và công việc

Cho dù bạn là ai và ở bất cứ đâu, chúng tôi rất hân hạnh chào đón bạn.

Đồ án bê tông cốt thép 2 xuất sắc đạt điểm giỏi Thuyết minh bản vẽ file etabs hoàn thiện tính toán theo TCVN5574:2018

mã tài liệu 2.BTCT2-02
mô tả Đồ án bê tông cốt thép 2: Thuyết minh 82 trang; Tổng số bản vẽ: 5; Trong đó: 1 bản vẽ kiến trúc – 1 bản vẽ kết cấu bố trí thép sàn lớp trên - 1 bản vẽ kết cấu bố trí thép sàn lớp dưới - 1 bản vẽ kết cấu mặt cắt bố trí thép sàn - 1 bản vẽ kết cấu khung hoàn thiện
giá 480,000 VNĐ
download đồ án

Đồ án bê tông cốt thép 2

Công trình dân dụng : Chung cư

Sàn tầng 1 - Sàn tầng 2 - Sàn tầng 3 - Sàn sân thượng

Số trục theo phương X gồm 8 trục: 1,2,3,4,5,6,7,8

Nhịp các trục đều là: 6.0 (m)

Số trục theo phương Y gồm 6 trục: A,B,C,D,E,F

Nhịp các trục : 7.5 (m) - 7.5 (m) – 3.0 (m) - 7.5 (m) - 7.5 (m)

Chiều cao tầng đều là : 3.6 (m)

 

FILE GỬI BẠN

1. Thuyết minh hoàn thiện : 1 file word (82 trang)

Chương 1 : Tổng quan kiến trúc công trình

Quy trình đầy đủ theo 1 dự án chuẩn: Tính chất dự án – Cấp bậc công trình – Căn cứ pháp lý, tiêu chuẩn quy chuẩn thiết kế - Kiến trúc công trình

Chương 2: Cơ sở thiết kế và lựa chọn giải pháp kết cấu

Nhiệm vụ thiết kế

Quy chuẩn tiêu chuẩn thiết kế và tài liệu tham khảo

Phần mềm sử dụng

Vật liệu sử dụng

Lựa chọn sơ bộ kích thước tiết diện các cấu kiện

Chương 3: Tải trọng và tác động

Cơ sở tính toán tải trọng

Tải trọng thẳng đứng: tải trọng truyền lên sàn – dầm – cột – thang bộ - bể nước mái

Tải trọng ngang: Thành phần tĩnh của tải trọng gió

Tổ hợp tải trọng: Tổ hợp thành phần tĩnh và thành phần động của tải trọng gió - Các trường hợp tải trọng – Tổ hợp tải trọng

Kiểm tra ổn định tổng thể toàn bộ công trình: Kiểm tra chuyển vị ngang tại đỉnh – Kiểm tra chống lật

Chương 4: Thiết kế kết cấu sàn điển hình

Tính toán theo ô bản đơn

Chương 5: Thiết kế kết cấu khung trục 5

Mô hình công trình: Diễn giải toàn bộ quá trình nhập Etabs

Thiết kế thép dầm:

Tính thép dọc dầm

Tính thép đai dầm: Tính cốt ngang (cốt đai) – Tính cốt treo (Tính giật đứt)

Thiết kế thép cột: Tính thép dọc cột – Tính thép đai cột

2. Bản vẽ hoàn thiện : 1 file autocad gồm 5 bản vẽ

Nét toàn bộ bản vẽ: Đều theo nét đậm nhạt đúng chuẩn kỹ thuật áp dụng cho đồ án tốt nghiệp và cho thiết kế công trình nhà cao tầng thực tế

1 bản vẽ kiến trúc

1 bản vẽ kết cấu bố trí thép sàn lớp trên

1 bản vẽ kết cấu bố trí thép sàn lớp dưới

1 bản vẽ kết cấu mặt cắt bố trí thép sàn

1 bản vẽ kết cấu khung hoàn thiện

3. File etabs mô hình khung không gian : 1 file đuôi .EDB

 

Điểm hay

1. Tiêu chuẩn thiết kế hệ khung (dầm - cột) bê tông cốt thép

. TCVN5574:2018 "thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép"

. TCVN2737:1995 "tải trọng và tác động - tiêu chuẩn thiết kế"

2. Thuyết minh đồ án bê tông cốt thép 2

Được tính toán rất chi tiết theo trình tự 1 đồ án tốt nghiệp cũng như dự án thực thế nhỏ, giúp bạn đọc nắm và hiểu được rõ ràng từng phần từ đó có kiến thức nền để hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

3. Bản vẽ đồ án bê tông cốt thép 2:

. Nét vẽ: đúng chuẩn kỹ thuật áp dụng cho đồ án tốt nghiệp và cho thiết kế công trình nhà cao tầng thực tế

. Trình bày: Sắp xếp rất đẹp và hợp lý theo nguyên tắc bố trí thiết kế kết cấu và thi công

 

 

 

Close