Thông báo

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI NGHỀ XÂY DỰNG

Đồ Án Xây Dựng - Tài Liệu Xây Dựng - Kết Cấu nhà cao tầng - nhà phố biệt thự 100% chất lượng 

Trang bị cho bạn lượng kiến thức tốt nhất cho học tập và công việc

Cho dù bạn là ai và ở bất cứ đâu, chúng tôi rất hân hạnh chào đón bạn.

Chuyên đề xuất sắc tính bể nước mái mô hình 3d Sap2000 - Full thuyết minh bản vẽ file sap TCVN5574:2018

mã tài liệu 7.BNM
mô tả Tổng số bản vẽ: 1 bản, Thuyết minh: 62 trang, 2 file SAP: mô hình bể nước mái
giá 490,000 VNĐ
download đồ án

FILE GỬI BẠN

1. Thuyết minh hoàn thiện tính bể nước mái (word)

. Tính toán theo TCVN5574:2018 – Nhập mô hình 3D toàn bộ bể nước mái

. Sơ bộ thể tích bể nước mái theo tiêu chuẩn cấp thoát nước

. Sơ bộ tiết diện từng cấu kiện: Đặc biệt cách sơ bộ tiết diện cho hệ dầm cho cấu kiện đặc biệt bể nước

. Tải trọng: Bản nắp – Bản đáy – Bản thành – Tải trọng gió

. Tổ hợp tải trọng

. Thiết lập mô hình 3D bằng Sap2000V14.1.0

+ Chụp hình cụ thể Các bước nhập Sap: Xử lý và khai báo số liệu

+ Chụp hình xử lý cụ thể: Dùng insertion point dời vị trí các dầm tựa lên cột đúng thực tế

+ Chụp hình cụ thể Nhập tải trọng

            Chỉ dẫn: Sử dụng phím tắt để nhập nhanh tải trọng

            Chỉ dẫn nhập tải: Bản nắp – Bản đáy – Bản thành

            Chỉ dẫn nhập tải: Tải trọng gió tác dụng vào Bản thành

            Chỉ dẫn nhập tải: Tải trọng nước

                        Định nghĩa Joint Patterns

                        Chọn các nút xung quanh shell để gán hàm áp lực ngang lên các nút

                        Gán hàm áp lực ngang cho các tấm shell: chỉ dẫn chi tiết xác định các hệ số A;B;C;D

                        Gán áp lực nước vào các tấm shell

                        Kiểm tra kết quả gán: chỉ dẫn và chụp hình chi tiết đầy đủ kết quả

            Chỉ dẫn xử lý lỗ thăm và mesh phần tử tấm shell: chụp hình và giải thích chi tiết từng bước.

+ Chạy mô hình phân tích nội lực

. Kiểm tra các cấu kiện

+ Bản nắp: Chụp hình và giải thích chi tiết

            Xác định trục tọa độ địa phương

            Tính thép theo phương X

            Tính thép theo phương Y

            Chỉ dẫn chi tiết Bố trí thép tại lỗ thăm

+ Bản đáy: Chụp hình và giải thích chi tiết các trình tự như tính bản nắp

+ Bản thành: Chụp hình và giải thích chi tiết

            Xác định trục tọa độ địa phương

            Tính thép theo phương X (hoặc Y)

            Tính thép theo phương Z

+ Kiểm tra cấu kiện chịu uốn theo TTGH II (kiểm tra nứt, võng): Bản thành và bản đáy

                        Kiểm tra điều kiện hình thành vết nứt

                        Kiểm tra bề rộng vết nứt

                        Kiểm tra độ võng cấu kiện bê tông cốt thép:Trường hợp xảy ra vết nứt

* Kiểm tra nứt, võng theo TCVN5574:2018 rất phức tạp so với TCVN5574:2012

* Bài làm được tác giả trình bày bảng tính toán rất chuẩn các hệ số để tính toán kiểm tra nứt, võng theo TCVN5574:2018.

+ Hệ dầm

* Giải thích cặn kẽ nguyên nhân nội lực dầm đáy biên bị nhỏ đi.

* Hướng dẫn chi tiết cách xử lý để đúng nội lực dầm đáy biên:

            Khai báo lại 1 số điểm trong mô hình Sap để hệ dầm đáy làm việc đúng với bản chất của nó

            Chạy lại mô hình sẽ ra đúng giá trị nội lực hệ dầm đáy.

Xuất nội lực

Tính thép dọc cho dầm

Tính cốt ngang (cốt đai): Theo điều 8.1.3 TCVN5574:2018

Tính cốt treo (giất đứt) tại vị trí lực nén cục bộ dầm phụ truyền lên dầm chính:

            + Chỉ dẫn tính toán cốt treo dạng đai

            + Chỉ dẫn tính toán cốt treo dạng vai bò

2. File Sap hoàn thiện (.sdb): 2 file Sap

+ 1 file Sap mô hình 3d bể nước mái: Dùng để xuất nội lực tính toán cốt thép Bản nắp – Bản thành – Bản đáy

+ 1 file Sap mô hình 3d bể nước mái: Xử lý nội lực dầm đáy biên, Dùng để xuất nội lực tính toán cốt thép hệ Dầm bể nước

3. Bản vẽ bể nước mái hoàn thiện (cad): 1 bản vẽ

. Bản vẽ hoàn thiện Bể nước mái

. Trình bày rất rõ ràng cách bố trí chi tiết cốt treo dạng vai bò

. Ghi chú rất rõ ràng vật liệu theo TCVN5574:2018

. Ghi chú rất rõ ràng lớp bê tông bảo vệ từng cấu kiện

 

Điểm hay

. Rất hiếm bài làm chỉ dẫn “Nhìn là chắc chắn hiểu rõ và hoàn thành được mô hình 3d bể nước mái”

. Rất hiếm bài làm nhập 3d bể nước mái đầy đủ và chính xác theo TCVN hiện hành mới nhất: Thuyết minh - Bản vẽ - File sap

. Bài làm được đánh giá rất cao về Thuyết Minh và Bản Vẽ: Giúp bạn đọc nắm hiểu rõ và áp dụng chuẩn tính toán khi hoàn thành thiết kế kết cấu tất cả các bể nước mái

. Bản vẽ trình bày rất đẹp – gần như hoàn hảo về nét vẽ, cách sắp xếp và tiết diện cấu kiện chuẩn bố trí thép chuẩn theo đúng TCVN hiện hành.

. Tất cả quy trình tính toán và bản vẽ đều chuẩn theo TCVN5574:2018

. Lý thuyết được trình bày cụ thể phía trên và tính toán chi tiết phía dưới.

 

 

 

Close